zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

OBÓZ NARCIARSKI BIAŁY D. 2022

WAŻNE

 

Przypominamy o wcześniejszym sprawdzeniu sprzętu narciarskiego uczestników obozu (najlepiej w serwisie narciarskim)
 

 

Proszę pamiętać, ze źle wyregulowane wiązania, nienasmarowane ślizgi nart oraz tępe krawędzie mogą być przyczyną niepotrzebnych stresów dla dziecka, a także wypadków i groźnych kontuzji. Nawet narty dopiero co zakupione w sklepie mają jedynie ostre krawędzie, nie są trwale nasmarowane na ciepło, nie mają wiązań narciarskich wyregulowanych pod wielkość buta, wagę i wzrost, oraz umiejętności narciarskie dziecka. (nasze dzieci niestety rosną i stają się większe i cięższe co roku ).
 

 

 

 

ZIMOWISKO - Biały Dunajec `2022
 
            Szanowni Państwo! Już po raz kolejny pragniemy zaoferować Waszym dzieciom – dziewczętom i chłopcom – aktywny wypoczynek podczas zimowych ferii 2022, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
 
MIEJSCE OBOZU
Biały Dunajec - STOŁOWE - (za Gliczarowem Górnym)
Ø      Miejscem obozu jest dom prywatny. Budynek położony jest bardzo blisko wyciągu narciarskiego www.pensjonatbabiniec.pl
Ø      Obiekt dysponuje pokojami 3, 4, 5 i 6 osobowymi. WC i natryski znajdują się w każdym pokoju. Budynek posiada własną stołówkę, salkę do tenisa stołowego oraz dużą salę z kominkiem.
 
TERMIN OBOZU
Ø      Wyjazd 12.02.2022r. (sobota) 
Ø      Powrót 18.02.2022r. (piątek) ok. godz. 2200
 
CENA OBOZU
- Cena obozu 950zł.
- Cena obejmuje: transport uczestników obozu autokarem na trasie Giszowiec - Biały   
  Dunajec (STOŁOWE) oraz Biały Dunajec (STOŁOWE) – Giszowiec,
- zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5 i 6 osobowych,
- wyżywienie 3 x dziennie, podwieczorek ( prowiant na drogę powrotną),
- wycieczkę do Zakopanego połączoną z wejściem do Parku Wodnego w Zakopanem
   www.aquapark.zakopane.pl/ lub wjazd kolejką na GUBAŁÓWKĘ,
- kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasy (jeżeli będzie śnieg)
- trzy wyjazdy na stok narciarski Stacja Narciarska RUSIŃSKI WIERCH - koszt karnetu ok. 60 zł. (dla dzieci jeżdżących na nartach) www.rusin-ski.pl/
- dyskoteki w sali kominkowej,
- turniej tenisa stołowego,
- turniej piłkarzyków,
- zawody na stoku: SLALOM NARCIARSKI,
-medale i dyplomy dla wszystkich uczestników,
- codzienne zajęcia rekreacyjno sportowe na stoku,
- ubezpieczenie NW, 24-godzinną opiekę pedagogiczną.
Uwaga!
W cenie obozu nie uwzględniono opłat za wyciągi narciarskie (karnet całodniowy ok.40 zł., karnet 9 zjazdów- 10 zł), ok. 75 zł. STACJA NARCIARSKA RUSIŃSKI (sezon 2020/2021), wypożyczenie sprzętu narciarskiego 20 zł. za dzień, wypożyczenie kasku 5 zł. za dzień.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.      Wiek od 7 lat.
2.      Sprzęt narciarski.
3.      Każdy uczestnik obozu winien posiadać kask ochronny na głowę !!!!!!!!!!!!!
4.      Zapisując dziecko na obóz należy uiścić zaliczkę w wysokości 500zł. (w razie rezygnacji z obozu po 01.12.2021r. zaliczka przepada).
5.      Wpłata pozostałych kosztów 450 zł. do dnia 15.01.2022r. u pana Tomasz Halemba lub wpłata na konto UKS - PKO BP o/Katowice  33 1020 2313 0000 3102 0445 2421 z dopiskiem "Biały Dunajec 2020 imię i nazwisko dziecka" (potwierdzenie wpłaty proszę o przesłanie na adres mailowy thalemba@gmail.com).
6.      Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowa wpłata zaliczki.
INFORMACJE:

Wszelkich informacji udzielaja mgr Tomasz Halemba 696038271
 
 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

§1 Administrator danych osobowych

 

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu  art. 4 pkt 4 RODO jest Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” działający przy Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina,  40-467 Katowice  ul. Przyjazna 7a, NIP: 954-23-84-088, REGON: 276234379

2.    Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora. Osoba zamierzająca skorzystać z oferty administratora danych jest zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

 

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1.    Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

·         w celu zawierania umów na udział w imprezie turystycznej i w celu ich wykonywania, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·         na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika imprezy turystycznej tj. w celach niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d)RODO);

·         w celach analitycznych dla doboru usług zgodnych z potrzebami osoby, której dane dotyczą, a będącej klientem administratora danych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f)RODO)

·         w celach archiwalnych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

·         w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług administratora danych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta za pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, gdy jest to wymagane innymi przepisami prawa

 

§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do podmiotów trzecich.

 

1.    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być:

·         podwykonawcy –podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne,

 

·         ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, w których administrator danych organizuje imprezy turystyczne

·         podmioty udzielające świadczenia medyczne w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ochroną żywotnych interesów uczestnika imprezy turystycznej,

·         inne podmioty niż wskazane powyżej, jeżeli jest to konieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych

 

1.    Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przez okres  obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat.

2.    Dane osobowe uzyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych przechowywane są przez okres czasu obowiązywania umowy zawartej pomiędzy administratorem danych, a osobą, której dane dotyczą lub do czasu, aż osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania i wycofa zgodę,  jeżeli przetwarzanie nastąpiło na podstawie udzielonej zgody.

 

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

1.    Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz w dowolnej formie.

2.    Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§6 Profilowanie

 

1.    Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny –w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.