zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Obóz letni w Łebie 2019

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDU NA OBÓZ DO ŁEBY odbędzie się w dniu .06.2019r. o godz. 1700 na małej sali gimnastycznej w Szkołe Podstawowej nr 51 w Katowicach ul. Przyjazna 7a

 

Proszę o jak najszybsze dostarczenie KART OBOZOWYCH oraz odebranie kart jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU: zbiórka - SP 51 w Katowicach o godz. 2100

wyjazd godz. 2130

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

§1 Administrator danych osobowych

 

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu  art. 4 pkt 4 RODO jest Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” działający przy Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina,  40-467 Katowice  ul. Przyjazna 7a, NIP: 954-23-84-088, REGON: 276234379

2.    Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora. Osoba zamierzająca skorzystać z oferty administratora danych jest zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

 

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1.    Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

·         w celu zawierania umów na udział w imprezie turystycznej i w celu ich wykonywania, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·         na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika imprezy turystycznej tj. w celach niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d)RODO);

·         w celach analitycznych dla doboru usług zgodnych z potrzebami osoby, której dane dotyczą, a będącej klientem administratora danych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f)RODO)

·         w celach archiwalnych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

·         w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług administratora danych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta za pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, gdy jest to wymagane innymi przepisami prawa

 

§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do podmiotów trzecich.

 

1.    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być:

·         podwykonawcy –podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne,

 

·         ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, w których administrator danych organizuje imprezy turystyczne

·         podmioty udzielające świadczenia medyczne w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ochroną żywotnych interesów uczestnika imprezy turystycznej,

·         inne podmioty niż wskazane powyżej, jeżeli jest to konieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych

 

1.    Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przez okres  obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat.

2.    Dane osobowe uzyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych przechowywane są przez okres czasu obowiązywania umowy zawartej pomiędzy administratorem danych, a osobą, której dane dotyczą lub do czasu, aż osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania i wycofa zgodę,  jeżeli przetwarzanie nastąpiło na podstawie udzielonej zgody.

 

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

1.    Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz w dowolnej formie.

2.    Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§6 Profilowanie

 

1.    Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny –w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej oraz przyjąłem do wiadomości informacje o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH MAŁOLETNIEGO

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego małoletniego dziecka  w celach związanych ze świadczeniem usług przez administratora danych na rzecz mojego  dziecka, ……………………………………………………………………………… w celach związanych z organizacją imprezy turystycznej –zgodnie z zawartą z administratorem danych umową.

 

 

Ważne!!!!!!

  • Jeśli dziecko przyjmuje leki na stałe, bardzo prosimy o spakowanie ich np. do oddzielnej kosmetyczki i dokładne opisanie dawkowania!!!!!
  • W związku z tym że, opiekunowie nie mogą podawać uczestnikom żadnych leków na własną rękę, a obawiacie się Państwo, że w trakcie pobytu dziecko może rozboleć np. gardło, to proponujemy takie rozwiązanie. Proszę spakować lekarstwa, które najczęściej Państwo stosujecie w sytuacjach awaryjnych (np. na bół gardła, bóle menstruacyjne, coś na ukąszenia owadów) do osobnej kosmetyczki z dokładnym opisem, dawkowaniem. Kosmetyczka ta będzie u opiekunów i w razie potrzeby dziecko zażyje lek w obecności wychowawcy. Najlepiej jeszcze w domu dokładnie wyjaśnić dziecku co na wypadek czego. Oby to w ogóle nie było potrzebne, ale lepiej dmuchac na zimne!!!!!!! My oczywiście w sytuacji nagłego poważnego zachorowania udamy się do pielęgniarki obecnej na ośrodku lub lekarza w najbliższej przychodni, ale czasem można zadziałać prewencyjnie.
  • Prosimy zabrać: coś cieplejszego do ubrania, kurtkę od deszczu, czapkę / kapelusz na głowę, klapki, pełne wygodne buty, ręcznik kąpielowy i na plażę, "coś" na dyskotekę, krem przeciwsłoneczny, strój kąpielowy/ kąpielówki, piżamę, przybory toaletowe i inne wygodne ubrania - nie za dużo:)))) poduszkę do autobusu, mały plecaczek
  • pieniądze kieszonkowe - najlepiej włożone do koperty, rozmienione po 10zł, opisane
  • wszelki sprzęt elektroniczny / telefony komórkowe uczestnicy zabierają na własną odpowiedzialność!!!!!!!!!!!!
  • prowaint na drogę (nie za dużo bo jedziemy na noc)

 

Obóz rekreacyjno - sportowy nad morzem

Łeba 2019
 
   Szanowni Państwo już po raz kolejny pragniemy zaproponować Waszym dzieciom wypoczynek leni nad morzem w ramach "Obozu rekreacyjno - sportowego ŁEBA 2019". 
Łeba to jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem. Położona na obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego.
Szerokie plaże, ruchome wydmy, lasy, port otoczony domkami rybaków,bulwar spacerowy, kawiarenki i kramy z pamiątkami nadają miasteczku niezapomniany klimat.
OKW SŁONECZKO położony na ogrodzonym, dozorowanym,bezpiecznym terenie o pow.1 ha, w odl.ok. 350 m od plaży.
 
Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" przy SP 51 ul. Przyjazna 7a, Ktowice
 
 Miejsce obozu
- miejscem obozu jest OKW Słoneczko, http://www.sloneczkoleba.pl/
- galeria zdjęć http://www.sloneczkoleba.pl/o-sloneczku/galeria-zdjec-osrodka_16.html
- zakwaterowanie w pokojach 4, 5 osobowych (pawilon A i B) lub pokojach 5 osobowych (pawilon C) z pełnym węzłem sanitarnym,
- klimatyzowana stołówka,
- sala gimnastyczna (16x9) wyposażona w drabinki,materace, sprzęt sportowy,
- sprzęt nagłaśniający do organizacji dyskotek, karaoke, projekcji filmów,mikrofony,
- 4 świetlice dydaktyczne z TV - DVD,
- gabinet lekarski,
- sklepik,
- 50 rowerów,
- sala gier (piłkarzyki, cymbergaj, 5 stołów do tenisa stołowego),
- duży plac zabaw z zestawami zabawowymi,
- trampolina czterostanowiskowa,
- mini golf (7 torów),
- fitness outdoor - siłownia plenerowa,
- 2 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
- 3 boiska plażowe (piłka nożna, ręczna i siatkówka),
- zadaszony okrąg ogniskowy.
Zapraszamy do odwiedzenia strony ośrodka.
 
Termin:
01.07.2019 wyjazd autokarem z parkingu SP 51 w Katowicach ul. Przyjazna 7a, ok. godz. 2130
 
pobyt:
02.07. - 15.07.2019 r.
 
15.07.2019 powrót do Katowic w godzinach wieczornych.
 
CENA OBOZU.
Cena obozu 1830 zł. (zmiana kosztów wynajęcia autokaru)
Cena obejmuje:
- transport uczestników obozu autokarem do ośrodka :SŁONECZKO" w Łebie,
- 3 posiłki + podwieczorek: śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany,
- ognisko/gril z pieczeniem kiełbasek,
- sprzątanie łazienek co drugi dzień, sprzątanie pokoi,
- pomoc rezydenta w organizacji pobytu,
- pomoc animatora sportu w organizacji zajęć m. in.:Neptunalia, Olimpiada sportowa, gry, konkursy, dyskoteki,
- korzystanie z infrastruktury rekreacynej ośrodka (Console Room, plac zabaw, park linowy, mini golf, trampolina, namiot gier, namiot letni, świetlica),
- korzystanie z infrastruktury sportowej ośrodka (boisk wielofunkcyjnych i plażowych, sali gimnastycznej, siłowni plenerowej),
- wycieczki rowerowe,
- opieka pielęgniarki na terenie ośrodka,
- opieka ratownika,
-  dwie wycieczki do uzgodnienia na miejscu,
- gry i zabawy sportowe na plaży,
- turniej piłki plażowej,
- turniej piłki nożnej,
- turniej tenisa stołowego,

Warunki uczestnictwa:
1. Wiek od 7 lat.
2. Zapisując dziecko na obóz należy wpłacić zaliczkę w wysokości 800 zł gotówką lub na konto. W razie rezygnacji po 10.04.2019 r. zaliczka przepada. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 01.06.2019 r.
3. Wpłata pozostałych kosztów 1030 zł. do dnia 01.06.2019r. na konto klubu UKS Sprint 33102023130000310204452421 z dopiskiem "Łeba 2019” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowa wpłata zaliczki.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, z nami nigdy sie nikt nie nudzi...
 
INFORMACJE:
Wszelkich informacji na temat Obozu rekreacyjno - sportowego w Łebie udzielają: Maria Pawłowska 506184324 oraz Tomasz Halemba 696038271.