zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Obóz Piłkarski, Siatkarski - letni Twardogóra 2020

OBÓZ SPORTOWY PIŁKARSKO - SIATKARSKI - TWARDOGÓRA 2020

1) Wyjazd  13.08.2020 (czwartek) godz. 9.00, zbiórka 8.30 na parkingu przy basenie SP nr 51 

2) Ważne!!!!!!

 

§  Jeśli dziecko przyjmuje leki na stałe, bardzo prosimy o spakowanie ich np. do oddzielnej kosmetyczki i dokładne opisanie dawkowania!!!!!

§  W związku z tym że, opiekunowie nie mogą podawać uczestnikom żadnych leków na własną rękę, a obawiacie się Państwo, że w trakcie pobytu dziecko może rozboleć np. gardło, to proponujemy takie rozwiązanie. Proszę spakować lekarstwa, które najczęściej Państwo stosujecie w sytuacjach awaryjnych (np. na ból gardła, bóle menstruacyjne, coś na ukąszenia owadów) do osobnej kosmetyczki z dokładnym opisem i dawkowaniem. Kosmetyczka ta będzie u opiekunów i w razie potrzeby dziecko zażyje lek w obecności wychowawcy. Najlepiej jeszcze w domu dokładnie wyjaśnić dziecku co na wypadek czego. Oby to w ogóle nie było potrzebne, ale lepiej dmuchać na zimne!!!!!!! My oczywiście w sytuacji nagłego poważnego zachorowania udamy się do lekarza w najbliższej przychodni, ale czasem można zadziałać prewencyjnie.

§  Prosimy zabrać: wygodny strój sportowy na treningi wraz z obuwiem sportowym, coś cieplejszego do ubrania, kurtkę od deszczu, czapkę / kapelusz na głowę, klapki, pełne wygodne buty, ręcznik kąpielowy i na basen, "coś" na dyskotekę, krem przeciwsłoneczny, strój kąpielowy/ kąpielówki, piżamę, przybory toaletowe i inne wygodne ubrania - nie za dużo:)))) poduszkę do autobusu, mały plecaczek

§  pieniądze kieszonkowe - najlepiej włożone do koperty, rozmienione po 10zł, opisane

§  wszelki sprzęt elektroniczny / telefony komórkowe uczestnicy zabierają na własną odpowiedzialność!!!!!!!!!!!!

 

§  prowiant na drogę

 

UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

/Będziemy robić dzieciom zdjęcia podczas zajęć i zamieszczać je na naszym fb, abyście Państwo mogli widzieć na bieżąco jak dobrze bawimy się na obozie, ale w związku z wejściem ustawy RODO będziemy Państwa prosić o podpisanie stosownej zgody w dniu wyjazdu na obóz. Szczegółowa informacja znajduje się poniżej/

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

§1 Administrator danych osobowych

 

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu  art. 4 pkt 4 RODO jest Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” działający przy Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina,  40-467 Katowice  ul. Przyjazna 7a, NIP: 954-23-84-088, REGON: 276234379

2.    Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora. Osoba zamierzająca skorzystać z oferty administratora danych jest zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

 

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1.    Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

·         w celu zawierania umów na udział w imprezie turystycznej i w celu ich wykonywania, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·         na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika imprezy turystycznej tj. w celach niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d)RODO);

·         w celach analitycznych dla doboru usług zgodnych z potrzebami osoby, której dane dotyczą, a będącej klientem administratora danych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f)RODO)

·         w celach archiwalnych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

·         w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług administratora danych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta za pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, gdy jest to wymagane innymi przepisami prawa

 

§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do podmiotów trzecich.

 

1.    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być:

·         podwykonawcy –podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne,

 

·         ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, w których administrator danych organizuje imprezy turystyczne

·         podmioty udzielające świadczenia medyczne w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ochroną żywotnych interesów uczestnika imprezy turystycznej,

·         inne podmioty niż wskazane powyżej, jeżeli jest to konieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych

 

1.    Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przez okres  obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat.

2.    Dane osobowe uzyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych przechowywane są przez okres czasu obowiązywania umowy zawartej pomiędzy administratorem danych, a osobą, której dane dotyczą lub do czasu, aż osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania i wycofa zgodę,  jeżeli przetwarzanie nastąpiło na podstawie udzielonej zgody.

 

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

1.    Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz w dowolnej formie.

2.    Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§6 Profilowanie

 

1.    Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny –w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej oraz przyjąłem do wiadomości informacje o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH MAŁOLETNIEGO

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego małoletniego dziecka  w celach związanych ze świadczeniem usług przez administratora danych na rzecz mojego  dziecka, ……………………………………………………………………………… w celach związanych z organizacją imprezy turystycznej –zgodnie z zawartą z administratorem danych umową.

 

18.06.2020r. OBÓZ PIŁKARSKI - INFORMACJA O WYJEŹDZIE

Szanowni Państwo ! Po raz kolejny pragniemy zaoferować waszym dzieciom - aktywny wypoczynek podczas wakacji letnich 2020 połączony z nauką i doskonaleniem gry w piłkę nożną oraz siatkówką

Miejsce obozu: GOSiR Twardogóra

 

Termin obozu: 

- wyjazd 13.08.2020r.( czwartek )  godz. 9 00                              

- powrót 23.08.2020r. ( niedziela ) godz. popołudniowe

Cena obozu:

- cena obozu 1450 zł.

- cena obejmuje: transport uczestników obozu autokarem na trasie Giszowiec - Twardogóra, Twardogóra - Giszowiec, wyżywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie NW, 24 - godzinną opiekę instruktorów, codzienne zajęcia treningowe na boisku, sali gimnastycznej, wyjście na basen, ognisko z pieczeniem kiełbaski, sparingi - mini turniej oraz wycieczkę.

Warunki uczestnictwa:

1. Wiek 7 lat.

2. Strój sportowy na salę gimnastyczną oraz boisko.

3. Zapisując dziecko na obóz należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł. ( w razie rezygnacji z obozu po 01.05.2020r. zaliczka przepada ).

4. Wpłata pozostałych kosztów 1250 zł. do dnia 15.06.2020r. na konto klubu UKS Sprint Katowice lub gotówką :

PKO BP o/Katowice  33 1020 2313 0000 3102 0445 2421 z dopiskiem „obóz piłkarski, siatkarski " Twardogóra” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

5. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowa wpłata zaliczki.

Informacje:

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele wychowania fizycznego mgr Katarzyna Forajter, mgr Paweł Siedlecki, mgr Zbigniew Kunka

 


 Paweł Siedlecki