zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Grupa I - rocznik 2009-2012 T. Halemba

 

HARMONOGRAM TRENINGÓW SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW rocznik 2009 i mł.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

boisko przy ul. Karliczka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 

----------

 

1540 – 1710

 

----------

 

1540 - 1710

 

----------

 

930 - 1100

 

06.12.2020r.

Od wtorku 08.12.2020 wznawiamy treningi sekcji piłki nożnej, poniżej podaję harmonogram zajęć:

HARMONOGRAM

wtorek 1600 - 1730

czwartek 1630 - 1800

sobota 930 - 1100

Tomasz Halemba

18.09.2020r.

HARMONOGRAM

Tomasz Halemba

09.09.2020r.

Przypominam, w sobotę tj. 12.09.2020r rozpoczynamy rozgrywki w TURNIEJU DEICHMANN w Tychach w kategori U9 rocznika 2011-2012 w tym roku jak REPREZENTACJA ARGENTYNY.

Miejsce turnieju: Obiekt sportowy im. Alfreda Potrawy ul. Andersa 22 w Tychach,

Harmonogram turnieju:

940 Anglia - Argentyna

1005 Argentyna - Brazylia

1030 Argentyna - Belgia

Tomasz Halemba

07.06.2020r.

Dzień dobry, poniżej wklejam formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie rodzica.

Proszę o przeczytanie i jeżeli ktoś ma możliwość to o wydrukowanie oświadczenia rodzica i przyniesienie na wtorkowe zajęcia 09.06.2020 na godz. 1840. Jeżeli ktoś nie ma możliwości to ręcznie na kartce papieru opiekun prawny dziecka pisze: "Ja niżej podpisany JAN KOWALSKI legitymującym się dowodem seria, numer............. zapoznałem się z oświadczeniem rodzica dotyczącym udziału dziecka ................... na zajęcia piłkim na nie zgodę (data i podpis)."

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA

 

Ja, niżej podpisany/a, legitymujący/a się dowodem osobistym nr: ….……...…………………, działający/a jako przedstawiciel ustawowy małoletniego:…………………………….…………………..…, urodzonego:…………………  ……………..  r.  (dalej:  „Dziecko”),  oświadczam,  że  w  związku  z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 

1. wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w treningach organizowanych przez UKS SPRINT Katowice na zasadach wskazanych w przepisach prawa oraz regulaminie zajęć, w  szczególności dotyczących prowadzenia treningów w okresie epidemii COVID-19,

 

2. akceptuję oraz zobowiązuję się do stosowania zasad i ograniczeń związanych z  prowadzeniem treningów w okresie epidemii COVID-19,

 

3. jestem świadom/a oraz akceptuję ryzyka i zagrożenia związane z uczestnictwem Dziecka w  treningach organizowanych przez UKS SPRINT Katowice w okresie epidemii COVID-19,

 

4. wyrażam zgodę na bezpośredni kontakt osobisty trenera z Dzieckiem w uzasadnionych i pilnych przypadkach (np. kontuzja w trakcie treningu),

 

5. zwalniam  Zarząd Klubu UKS SPRINT Katowice z odpowiedzialności i zobowiązują się nie dochodzić jakichkolwiek roszczeń w przypadku możliwego zarażenia COVID-19 lub innych możliwych zdarzeń związanych z epidemią,

 

6. wypełniłam/wypełniłem formularz zgłoszeniowy na treningi w okresie epidemii covid-19 zgodnie z prawdą oraz kompletnie,

 

7. wyrażam zgodę na dezynfekcję ogólnie dostępnymi środkami dłoni;

 

8. wyrażam zgodę na mierzenie temperatury zawodnika przed zajęciami piłki nożnej.

 

                                                              ………………………………………………………………………..

 

(miejscowość, data)                                             (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA TRENINGI W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, zawodników oraz trenerów prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

 

Czy Pan/Pani/Dziecko lub ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK / NIE

 

Czy Pan/Pani/Dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)? TAK / NIE

 

Pomiar temperatury 1 x dziennie o stałej porze – temperatura powyżej 37 stopni powinna budzić wątpliwości i konsultacje z lekarzem. Czy w związku z tym, w ciągu ostatnich dwóch tygodni Dziecko miało temperaturę powyżej 37 stopni. TAK / NIE

 

Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu ból głowy? TAK / NIE

 

Dziecko miało w ostatnim tygodniu katar? TAK / NIE

 

Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu duszności? TAK / NI

 

Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu zaburzenia węchu? TAK / NI

 

Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu zaburzenia smaku? TAK / NIE

 

Czy  Dziecko  miało  w  ostatnim  tygodniu  miał  kontakt  z  osobą  z  potwierdzonym zakażeniem COVID-19? TAK / NIE

 

Czy Dziecko miało w ostatnim tygodniu kontakt z osobą chorą na zapalenie płuc? TAK / NI

 

Czy Dziecko w ostatnim tygodniu przebywało w obszarze wysokiego ryzyka, np. szpital? TAK / NIE

 

Jeżeli ma któryś z powyższych objawów, powinien zgłosić się do lekarza i odpuścić treningi przynajmniej na jeden tydzień.

 

 

 

Tomasz Halemba

 

29.11.2019r.

Trening w sobotę tj. 30.11.2019 jest odwołany. w tym dniu odbywają się zawody z piłki siatkowej.

Tomasz Halemba

28.11.2019r.

W niedziele 01.12.2019 rocznik 2010-2011 bierze udział w XX Turnieju AKADEMIA CUP 2019 im. Alfreda Potrawy w Tychach.

 

Miejsce zawodów: SMS Arena Tychy ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy

Harmonogram:

1. 800   BTS Bielsko Biała - UKS Sprint Katowice (boisko B)

2. 836 APN GKS Tychy I - UKS Sprint Katowice

3. 912 AP TEAM Gliwice - UKS Sprint Katowice

4. 1000 UKS Sprint Katowice - MKS Zaborze Zabrze

5. 1024 UKS Sprint Katowice - MKS Concordia Knurów

Zabieramy: niebieskie stroje, OBOWIĄZKOWO LEGITYMACJE SZKOLNE....

Tomasz Halemba

Wersja do druku Generuj PDF