zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Obóz pływacko - żeglarsko - przygodowy Garczyn 2018

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU

 

Wyjazd w sobotę 04.08.2018r.

Zbiórka godz. 7.00 parking przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach ul.Przyjazna 7a

Wyjazd godz. 7.30


Powrót w piątek 17.08.2018r. ok. godz. 18.00

 

WSZYSCY UCZESTNICY OBOZU, KTÓRZY NIE DOSTARCZYLI ORGANIZATOROWI KART KWALIFIKACYJNYCH PROSZENI SĄ O PRZYNIESIENIE ICH NA ZBIÓRKĘ W DNIU WYJAZDU.

 

 

 

CO ZABRAĆ NA OBÓZ

 

1 .NA CO DZIEŃ:

-ubrania sportowe(t-shirty, spodenki, dżinsy, bluzy sport.,itp.)

-polar lub bluza na suwak

-wygodne buty, tenisówki, sandały, obuwie do chodzenia w budynku,

-KURTKA PRZECIWDESZCZOWA (SZTORMIAK)

-piżama

-bielizna, skarpetki na każdy dzień!!!

-czapka/kapelusz

- coś ekstra na dyskotekę

- jeden komplet ubrań do całkowitego zniszczenia – koszulka, bluza, spodenki lub getry, skarpety bielizna , wiązane buty. Te ubrania wyrzucimy przed powrotem do domu.

-OFF lub inny preparat na komary i kleszcze. OBOWIĄZKOWO!!

-leki na przeziębienie np. rutinacea, coś na ból gardła, wg uznania

-krem przeciwsłoneczny!!!

-przybory toaletowe, ręcznik

-przybory do pisania, rysowania, klej, nożyczki

-i wszystko co uznacie Państwo za potrzebne byle walizka nie była większa od dziecka

Prosimy aby dzieci wiedziały jakie mają ubrania – młodszym dzieciom można zrobić listę

 

2. BASEN

-kostium kąpielowy

-okularki

-czepek

-klapki

-duży ręcznik

- mały plecaczek lub torba sportowa

 

3.PIENIĄDZE

-KIESZONKOWE w opisanej kopercie: imię, nazwisko dziecka i kwota- najlepiej w banknotach 10 zł schowane do walizki – będziemy zbierać na miejscu

-250zł. pozostała kwota za obóz płatna gotówką na miejscu obozu, w opisanej kopercie – będziemy zbierać na miejscu

 

4. LEKI przyjmowane stale

- w opisanej kopercie: imię, nazwisko dziecka i sposób dawkowania schowane do walizki – będziemy zbierać na miejscu

 

5. TELEFONY KOMÓRKOWE I SPRZĘT ELEKTRONICZNY

TELEFONY – dzieci będą mogły z nich korzystać rano między śniadaniem, a pierwszymi zajęciami oraz na ciszy poobiedniej, przez pozostały czas telefony będą przechowywane u wychowawców. Kontakt z nami będzie przez cały czas pod nr telefonów wychowawców

SPRZĘT ELEKTRONICZNY -  kadra nie ponosi odpowiedzialności za zabrany sprzęt elektroniczny, jego zagubienie lub zniszczenie.

 

4. ZDJĘCIA

Będziemy codziennie robić dzieciom zdjęcia podczas zajęć i zamieszczać je na naszym fb, abyście Państwo mogli widzieć na bieżąco jak dobrze bawimy się na obozie, ale w związku z wejściem ustawy RODO będziemy Państwa prosić o podpisanie stosownej zgody w dniu wyjazdu na obóz. Szczegółowa informacja znajduje się poniżej.

 

5. LISTY

Na pewno pamiętacie Państwo jak na swoich koloniach czekaliście na listy od rodziców czy dziadków. Na naszych obozach praktykujemy ten miły zwyczaj, dlatego bardzo zachęcamy Was do pisania do nas kartek i listów!!!

Rekordziści dostają ich nawet po 20! Nasz adres to:

PCM Garczyn

Garczyn 1 skr. poczt. 50

 

83-400 Kościerzyna

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

§1 Administrator danych osobowych

 

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu  art. 4 pkt 4 RODO jest Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” działający przy Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina,  40-467 Katowice  ul. Przyjazna 7a, NIP: 954-23-84-088, REGON: 276234379

2.    Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora. Osoba zamierzająca skorzystać z oferty administratora danych jest zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

 

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1.    Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

·         w celu zawierania umów na udział w imprezie turystycznej i w celu ich wykonywania, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·         na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika imprezy turystycznej tj. w celach niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d)RODO);

·         w celach analitycznych dla doboru usług zgodnych z potrzebami osoby, której dane dotyczą, a będącej klientem administratora danych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f)RODO)

·         w celach archiwalnych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

·         w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług administratora danych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta za pomocą profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, gdy jest to wymagane innymi przepisami prawa

 

§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do podmiotów trzecich.

 

1.    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być:

·         podwykonawcy –podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne,

 

·         ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, w których administrator danych organizuje imprezy turystyczne

·         podmioty udzielające świadczenia medyczne w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ochroną żywotnych interesów uczestnika imprezy turystycznej,

·         inne podmioty niż wskazane powyżej, jeżeli jest to konieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych

 

1.    Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem oraz realizacją umowy przez okres  obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat.

2.    Dane osobowe uzyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych przechowywane są przez okres czasu obowiązywania umowy zawartej pomiędzy administratorem danych, a osobą, której dane dotyczą lub do czasu, aż osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania i wycofa zgodę,  jeżeli przetwarzanie nastąpiło na podstawie udzielonej zgody.

 

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

1.    Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz w dowolnej formie.

2.    Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§6 Profilowanie

 

1.    Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny –w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej oraz przyjąłem do wiadomości informacje o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH MAŁOLETNIEGO

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego małoletniego dziecka  w celach związanych ze świadczeniem usług przez administratora danych na rzecz mojego  dziecka, ……………………………………………………………………………… w celach związanych z organizacją imprezy turystycznej –zgodnie z zawartą z administratorem danych umową.

 


                                                                

 

 

LETNI OBÓZ

PŁYWACKO – ŻEGLARSKO – PRZYGODOWY

GARCZYN 2018

 

Szanowni Państwo! W tym roku zapraszamy do Garczyna na Kaszuby. Nasz ośrodek jest położony w lesie tuż nad jeziorem, posiada własne kąpielisko i przystań. Celem naszego obozu jest zapoznanie uczestników z nowymi dyscyplinami sportu, których dzieci nie mają okazji poznać w ciągu roku szkolnego. Codziennie czeka nas wiele niezapomnianych przygód min. zajęcia z żeglarstwa, kajakarstwa, wspinaczki i strzelectwa sportowego!

Serdecznie zapraszamy! Na pewno będzie to niezapomniana przygoda dla Państwa pociech!!

 

ORGANIZATOR OBOZU

      UKS Sprint przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach ul. Przyjazna 7a (www.sprint.katowice.pl)

 

MIEJSCE OBOZU

Garczyn

·    PCM Garczyn http://www.pcmgarczyn.pl/

 

TERMIN OBOZU

·    Wyjazd 04.08.2018(sobota)

·    Powrót 17.08.2018 (piątek)

 

MIEJSCE WYJAZDU/PRZYJAZDU

·    Parking przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach   ul. Przyjazna 7a

 

CENA OBOZU

Cena obozu 1600zł + 250zł (zajęcia programowe w ramach obozu**)

 

Cena obejmuje:

·    transport uczestników obozu autokarem na trasie Giszowiec – Garczyn - Giszowiec

·    zakwaterowanie w minihotelowcu w pokojach 2-6 osobowych z własnym węzłem sanitarnym

·    wyżywienie 3 x dziennie + podwieczorek

·    **NOWOŚĆ! zajęcia szkoleniowe z żeglarstwa, kajakarstwa, wspinaczki ściankowej, strzelectwa sportowego - w codziennych blokach tematycznych po 1,5 godz. każde (połowa między śniadaniem a obiadem, druga część między obiadem a kolacją). Dzieci biorą udział w ćwiczeniach w swoich grupach wiekowych i sprawnościowych. Plan jest ułożony tak aby wysiłek był rozłożony a uczestnicy czerpali maksimum korzyści i przyjemności z ćwiczeń.

·    wycieczka do Trójmiasta

·    zajęcia na krytej pływalni z możliwością korzystania z wszystkich jej atrakcji – rura wodna, zjeżdżalnie, jacuzzi http://www.basen-koscierzyna.pl/

·    przeprawa bagienna

·    zawody sportowe  – min. duathlon, zawody pływackie

·    podchody tematyczne, gry sportowe i rekreacyjne

·    korzystanie z infrastruktury obiektu - boiska, świetlica, przystań, strzeżone kąpielisko

·    dyskoteki

·    ognisko

·    ubezpieczenie NW

·    24-godzinną opiekę pedagogiczną

·    24-godzinną opiekę medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.    Wiek od 7 lat.

2.    Podstawowe umiejętności pływackie (pływanie na piersiach i grzbiecie bez przyboru)!

3.    Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest uiszczenie zadatku w wysokości 600zł WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ  (w razie rezygnacji z obozu po 31.05.2018 zadatek przepada)

4.    Wpłata pozostałych kosztów:

·         1000zł do dnia 15.06.2018r. GOTÓWKĄ LUB PRZELEWEM na konto klubu UKS Sprint PKO BP o/Katowice  33 1020 2313 0000 3102 0445 2421 

z dopiskiem „obóz Garczyn” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

·         250zł płatne gotówką na miejscu.

5.    Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE:

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele wychowania fizycznego Barbara Sośnierz 668 419 338 oraz Wojciech Halemba tel. 694 453 146

 

WSZYSTKIE AKTUALIZACJE DOTYCZĄCE OBOZU BĘDĄ SIĘ POJAWIAĆ NA STRONIE www.sprint.katowice.pl zakładka pływanie