zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

BON TURYSTYCZNY

Wszystkie chętne osoby, które chcą zreralizować BON TURYTSTYCZNY, dotyczy obozu w Łebie muszą przesłać następujące dane:

1. nazwisko i imię dziecka, PESEL dziecka, adres zamieszkania

2. nazwisko i imię rodzica dziecka, PESEL rodzica, adres zamieszkania rodzica.

W/w dane należy przesłać na adres mailowy Pani Marii Pawłowskiej

sprintpawlowska@gmail.com 

Po otrzymaniu danych zostanie sporządzona lista, która zostanie przekazana do biura z którym współpracujemy.