UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SPRINT"
+48 793 151 626

Regulamin Rodzica

Regulamin dla Rodziców

 1. Kiedy gram nie krzycz na mnie w miejscu publicznym.
 2. Szanuj mojego trenera, to jest dla mnie bardzo ważne.
 3. Szanuj sędziego. On też jest człowiekiem i może popełniać błędy.
 4. Wspieraj wszystkich moich kolegów tak jak wspierasz mnie, jestem silny, jak moja drużyna ma wsparcie.
 5. Niech mój trener jest osobą która udziela wskazówek. Mój trener jest tutaj po to żeby nam pomóc.
 6. Zachowaj spokój, kiedy widzisz jak gram, jeśli ty będziesz nerwowy, ja będę również.
 7. Po meczu pytaj mnie co mi się podobało. Wiem kiedy grałem gorzej.
 8. Pamiętaj to tylko gra
 9. Zawsze daje z siebie wszystko.
 10. Śmiej się i baw kiedy patrzysz jak gram.

Regulamin rodzica

 1. Postaram się dostarczać moje dziecko 10 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
 2. Do 20 dnia bieżącego miesiąca zobowiązuję się do uiszczenia składki członkowskiej według aktualnej stawki w danej grupie bez względu na liczbę obecności na zajęciach.
 3. Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem oraz będę stał/a co najmniej 20 metrów od miejsca treningu. Koncentracja chłopca na treningu jest bardzo ważna i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
 4. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania wskazówek mojemu dziecku, bo mam zaufanie do trenera prowadzącego.
 5. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym trenera.
 6. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych (deklaracja członkowska, aktualna karta badań). Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Sporcie oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
 7. Opłata składki członkowskiej nie jest odpłatnością za zajęcia. Składka jest dopełnieniem całości budżetu klubu.  Pozwala ona na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych i utrzymaniem trenera. W momencie kiedy jest taka potrzeba wszystkie dodatkowe zajęcia sportowe (turnieje – wpisowe i transport, badania lekarskie*, ubezpieczenie) będą dodatkowo ponoszone przeze mnie na podstawie preliminarza wyjazdu. Wpłaty dokonywać będę bezpośrednio przed wyjazdem u trenera lub kierownika drużyny.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu sportowego przez moje dziecko, zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

Procedura uzyskania badań lekarskich dla zawodników uprawiających dyscyplinę piłka nożna:

 1. Należy się udać do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o skierowanie do poradni medycyny sportowej dla chłopca w celu przeprowadzenia badań sportowych. Dzięki skierowaniu nie ponosimy żadnych kosztów związanych z badaniami.
 2. Prosimy o skierowanie na badanie krwi, moczu – co pół roku oraz logopedy i okulisty raz na dwa lata.
 3. Następnie trzeba się udać na wizytę do Przychodni Sportowej (termin powinien być uzgodniony z Klubem)

* badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego zawodnika - (przepisy ustawy o sporcie).